Drept civil
- Consultanţă juridică şi redactare contracte de vânzare-cumpărare, de schimb, orice alte acte juridice

- Consultanță juridică privind succesiunea, partajul, ieşirea din indiviziune, executarea silită, evacuarea etc.

- Asistență juridică și reprezentare în litigii privind recuperarea de daune,

- Asistență juridică și reprezentare în litigii imobiliare (revendicare de imobil, exproprieri, evacuare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj-iesire din indiviziune)

- Asistență juridică și reprezentare în litigii privitoare la succesiuni

- Asistență juridică și reprezentare în litigii având ca obiect dobândirea de drepturi sau obligarea la respectarea obligațiilor asumateAlte domenii