Drept comercial și societar
- Asistență juridică cu titlu permanent în legatură cu activitățile ssocietăților comerciale

- Consultanţă juridică pentru diferitele tipuri de tranzacții comerciale

- Redactare/analize contracte de vânzare-cumparare, leasing, licente

- Constituire, divizare, dizolvare/lichidare societati comerciale

- înregistrare menţiuni în registrul comerţului

- Asistență juridică și reprezentare în litigii privind recuperări debite prin procedura somaţiei de plată, ordonanţe de plată, măsuri asiguratorii, executare silită, faliment

- Asistență juridică și reprezentare în litigii privind excludere/retragerea asociaţilor din societăţile comerciale

- Asistență juridică și reprezentare în litigii având ca obiect dizolvarea judiciară, înfiinţarea, divizarea, fuziunea, dizolvarea/lichidarea societăţilor comerciale

- Asistență juridică și reprezentare în litigii contractuale

- Asistență juridică și reprezentare în litigii comerciale privind pretenții, daune create etc.Alte domenii