Dreptul familiei
- Asistență juridică și reprezentare în litigii avînd ca obiect divorţul, anularea căsătoriei

- Asistență juridică și reprezentare în litigii privind pensia de întreţinere, încredințarea minorului

- Asistență juridică și reprezentare în litigii având ca obiect partajul de bunuri comune

- Asistență juridică și reprezentare în litigii având ca obiect tăgada paternității

- Recunoașterea și/sau stabilirea paternității, pensia alimentară

- Asistență juridică și reprezentare în litigii privind interdicţii judecătoreştiAlte domenii