Dreptul muncii
- Consultanță juridică raporturi de muncă

- Asistență juridică și reprezentare în litigii privind raporturile de muncă (contestaţii împotriva deciziei de concediere, de aplicare a sancţiunii disciplinare, litigii privind atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă, a clauzei de confidenţialitate etc.)Alte domenii